Monday, October 8, 2007

सोनप्रकाश


झाडांच्या
बुन्ध्याशी


घुटमळतो
सूर्याचा
सोनप्रकाश

स्वप्न
पाहते आकाश

No comments: