Monday, October 15, 2007

दिलासा


सुकलेल्या तोरणातून
डोकावतो
आहे

मनाला काय
समजावतो
आहे

पुनवेचा चंद्र

No comments: