Saturday, June 7, 2008

गुलजार कविता ५

माझ्यासमोर आले,मला पाहिले,माझ्याशी बोललेही
जुन्या ओळखीखातीर हसले देखील

कालचे वर्तमानपत्र होते,पाहीले,ठेवून दिले

No comments: