Saturday, June 7, 2008

गुलजार कविता ४

मोत्यान्चा हार तुटून जावा
तशा विखुरल्या आहेत ह्या दिवसरात्री

तू मला गुम्फ़ून ठेवले होते.

No comments: