Monday, October 27, 2008

गुलजार त्रिवेनि

फ़क्त पाण्याचा आवाज झुळझुळतो आहे
घाट सोडून सारे नावाडी निघून गेलेत

चल चंद्राच्या नावेतून जलाशयाच्या पार जाउ.......

Wednesday, October 1, 2008

Tuesday, June 10, 2008

गुल्जार कविता

मोजून मापून काळ भरला जातो वाळूच्या घड्याळात
रिकामे झाले की त्याला उलटले जाते

आयुष्य सम्पल्यावर तो मला उलटे नाही का करू शकणार ?

Saturday, June 7, 2008

गुलजारान्च्या कविता ६

एक कविता माझ्या र्हुदयात अटकलेली आहे
ओळी अडल्या आहेत ओठावर
शब्द कागदावर उतरायला तयारच नाहीत
उडणार्या फ़ुलपाखरासा रखे.

केन्व्हा पासून मी बसून आहे जानम,
कागदावर तुझे नाव फ़क्त लीहून

बस,तुझे नावच पुरेसे आहे
याहून चान्गली कविता कोठली असेल ?

गुलजार कविता ५

माझ्यासमोर आले,मला पाहिले,माझ्याशी बोललेही
जुन्या ओळखीखातीर हसले देखील

कालचे वर्तमानपत्र होते,पाहीले,ठेवून दिले

गुलजार कविता ४

मोत्यान्चा हार तुटून जावा
तशा विखुरल्या आहेत ह्या दिवसरात्री

तू मला गुम्फ़ून ठेवले होते.

Thursday, June 5, 2008

गुल्जार कविता

३]

एक तम्बू लागला आहे सर्कस्चा
झोपाल्यावर झुलत राहतात कलाकार

मन कधी रीकामे नसतेच.