Monday, October 27, 2008

गुलजार त्रिवेनि

फ़क्त पाण्याचा आवाज झुळझुळतो आहे
घाट सोडून सारे नावाडी निघून गेलेत

चल चंद्राच्या नावेतून जलाशयाच्या पार जाउ.......

No comments: